Catarse

Toda a alma é imortal, porque aquilo que se move a si mesmo é imortal.